copywriter

autor tekstów i sloganów reklamowych. copywriter nazywany też bywa po francusku concepteur-redacteur (pomysłodawca - redaktor). copywriter pisze teksty wykorzystywane w reklamach prasowych, radiowych, telewizyjnych i wszelkich innych materiałach promocyjnych, takich jak ulotki, broszury, katalogi, strony internetowe, itp. w praktyce copywriter uczestniczy w całym procesie kreacji, zaczynając od ustalenia treści graficznego motywu ogłoszenia czy ulotki, poprzez tworzenie tekstów, pisanie scenariuszy filmów reklamowych, spotów radiowych, wyszukiwanie muzyki do reklam, itp. copywriter powinien znać zasady komunikacji masowej, mieć wiedzę o zachowaniu konsumenta, o perswazji i zmianie postaw.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki

śmiech

jest w fizjologii wyrazem twarzy, powstałym przez napięcie mięśni przede wszystkim w okolicach kącików ust, lecz również wokół oczu. śmiech jest u ludzi jednym z przejawów radości lub szczęścia, może być jednak również niekontrolowanym przejawem strachu. badania wykazały, że śmiech jest zwykłą reakcją na pewne rodzaje stymulacji, niezależne od danej kultury. nie jest to reakcja wyuczona, gdyż dzieci niewidome od urodzenia również się śmieją. u zwierząt uśmiech jest często oznaką groźby (pokazywanie zębów) lub uległości. u człowieka jest to reakcja na lęk, zastępująca agresję lub ucieczkę (możliwości wykorzystania tych opcji są znacznie ograniczone ze względu na normy społeczne). uśmiech wiąże się z tym, że mózg wydziela endorfinę, która zmniejsza ból fizyczny i cierpienie psychiczne i zwiększa poczucie zadowolenia, co jest reakcją obronną organizmu w sytuacji, gdy organizm odbierze bodziec, który zinterpretuje jako zagrożenie i się go zlęknie.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki